Ariile în care activăm

DREPT COMERCIAL: contracte comerciale, drept societar, fuziuni și achiziții, garanții, valori mobiliare, proceduri de insolvență, dreptul concurenței, arbitraj, proceduri în fața Registrului Comerțului – înființări / modificări societăți, probleme de GDPR

DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL: contracte internaționale, instrumente de credit și plăți internaționale, management de risc

DREPT BANCAR: contracte bancare, instrumente de plată, titluri de credit, garanții bancare,consultanță în domeniul produselor bancare

DREPT CIVIL: contracte civile speciale, valori imobiliare, drept funciar, obligații civile, tranzacții, proceduri de carte funciară, litigii

DREPT FISCAL ȘI FINANCIAR: contencios fiscal, asistarea și consilierea clienților în identificarea riscurilor fiscale relevante și optimizarea costului fiscal

DREPT ADMINISTRATIV: litigii de contencios administrativ, proceduri în fața instituțiilor publice

DREPTUL MUNCII: conflicte de muncă individuale și colective, asistarea clienților în negocierile cu colective de muncă și în proceduri de concediere individuală sau colectivă

DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE: litigii privind drepturile de autor și dreptul la marcă