Servicii profesionale pe care le oferim clienților

• consultanță juridică, analiză și diagnoză a variatelor probleme din domeniul de
activitate al clienților;

• redactarea de acte specifice profesiei și consilierea în diferite acțiuni juridice;

• redactarea și revizuirea oricăror tipuri de contracte, conform cerințelor clienților;

•  consultanță juridică în negocieri comerciale și în timpul executării contractelor;

• activități de conciliere și/sau mediere în variate litigii;

• reprezentare în orice instanță de judecată ori de arbitraj, precum și în executarea
silită a hotărârilor emise de acestea;

• redactarea de documente specifice și reprezentarea clienților în fața oricăror alte
instituții de stat, inclusiv în derularea procedurilor specifice în fața Oficiului Național al Registrului Comerțului ori Oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

• înființarea și modificarea de asociații, fundații, asociații de proprietari;

•  reprezentare și consiliere în negocieri colective de muncă și conflicte de muncă;

•  asistență juridică și reprezentare în cursul procedurilor de insolvență, precum și în proceduri de contencios administrativ și fiscal;

• asistență juridică și consultanță cu titlu de permanență pentru profesioniști în legătură cu activitatea curentă a acestora;

• înscrieri în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.