BOGDAN BÂRZESCU

Avocat partener

Bogdan Bârzescu este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București, promoția 2010, membru al Baroului Brașov din 2012 și s-a alăturat echipei ”Popa, Marin și Asociații” din 2016.

Suplimentar, acesta este titular al cursului de drept al afacerilor în cadrul American Hotel Academy, formator INPPA – centrul teritorial Brașov pentru disciplina ”Drept comercial” și autorul mai multor articole de specialitate publicate de Avocatnet.ro sau de Revista Brașoveană de Drept.

Printre cele mai importante proiecte ale lui se numără:

 • reprezentarea și consilierea timp de 6 ani a celor mai importante 5 instituții bancare din țară în litigii privind protecția consumatorului, dare în plată, recuperare de creanțe, contestații la executare, litigii civile, procedura insolvenței, în fața tuturor instanțelor din mai multe județe ale țării;
 • consultanță și opinii legale oferite unuia dintre cei mai mari actori pe piața bancară privind instrumente financiare, strategii de recuperare creanțe, gestionarea procedurilor de insolvență ori de executare silită;
 • oferirea de consultanță juridică permanentă mai multor societăți din industria HoReCa, inclusiv înființarea unei asociații a reprezentanților celor mai importanți actori din această industrie din Brașov și pregătirea de opinii ori proiecte înaintate ulterior organelor administrației publice locale;
 • reprezentarea unui important dezvoltator într-o serie complexă de litigii având ca obiect recuperarea unui complex turistic și reglementarea relației dintre asociații din cadrul societății deținătoare a acestuia;
 • reprezentarea unui grup de acționari într-un litigiu complex împotriva unei societăți importante din domeniul industriei alimentare, având ca obiect obligarea derulării de către acționarul majoritar a ofertei publice de preluare a acțiunilor celor minoritari;
 • reprezentarea unui important investitor imobiliar litigii împotriva mai multor unități administrativ-teritoriale privind stabilirea taxelor și impozitelor la nivel local, obținând schimbarea delimitării zonelor localităților la nivel general;
 • reprezentarea unei societăți din domeniul I.T. într-un litigiu împotriva uneia dintre cele mai mari societăți din domeniu privind drepturi de autor și mărci, obținând o hotărâre în premieră pentru instanțele din România;
 • consultanță juridică și reprezentare în mai multe litigii a unui important comerciant de articole vestimentare din Brașov privind valorificarea unui drept de preempțiune;
 • reprezentarea cu succes a mai multor persoane fizice în litigii complexe împotriva ANAF având ca obiect atragerea răspunderii solidare;
 • reprezentarea mai multor societăți comerciale în litigii complexe de recuperare creanțe ori proceduri de insolvență;
 • reprezentarea mai multor societăți comerciale ori asociați ai acestora în litigii având ca obiect dreptul societar, neîntelegeri între asociați, dizolvări forțate ale societăților etc.

Domenii de specializare:

 • drept bancar;
 • protecția consumatorului;
 • litigii civile și comerciale;
 • procedura insolvenței;
 • contencios administrativ;
 • drept civil;
 • drept funciar;
 • dreptul proprietății intelectuale;
 • proceduri în fața registrului comerțului;
 • contracte civile și comerciale;
 • consultanță comercială;
 • înființări și modificări asociații, fundații și asociații de proprietari.

tel.: 0729899149

e-mail: bogdan.barzescu@popa-marin.ro